Lördag 5 oktober

08.00 – 10.00 Frukostfika i BBSS klubbhus
08.00 – 09.45 Registering, säkerhetskontroll
10.00 Skepparmöte
11.00 Tid för första start i avslutningregattan
19.00 Regattamiddag, Sunset BBQ på Pepes loft

Söndag 6 oktober

08.00 – 10.00 Frukostfika i BBSS klubbhus
11.00 Tid för första start för dagens seglingar
ca. 13.00 Tid för första start i Nordiskt Mästerskap
Prisutdelning snarast efter att tävlingarna är avslutade