Please specify a Flickr ID for this gallery

Star Class på banan sen 1911

Nu börjar allt fler inse fördelen med en internationellt gångbar kappseglingsbåt med strikta klassregler. Fler och fler har börjat tröttna på besvärlig logistik med 4 eller fler i besättning, dyra segel och transporter till internationella regattor.

Här är en kort lista på fördelen med att segla Starbåt:

– Enkel att hantera, bara två i besättningen gör logistiken kring regattor hanterbar.

– Enkel att transportera efter vanlig personbil. komplett släp ligger bara på 1 200 kg – kan dras av nästan alla bilar.

– Mycket billig att kappsegla med. Stark entypregel gör utrustningslistan kort! Nya och lätt begagnade segelställ till överkomliga priser.

– Du kan hitta kappseglingsfärdig, konkurrenskraftig båt för 50 000 till 100 000 kr.

– Många bra regattor, både i Sverige och i relativ närhet.

– Starkt och stabilt klassförbund med lång tradition. ISCYRA – det internationella förbundet bildades 1932.

– Beprövad klass med fantastiska möjligheter. Våra resultatlistor på de internationella regattorna är som att läsa Who is Who inom seglarvärlden. Alla finns med, någon gång. Och Du kan segla mot dem i vår klass.

– Dags för Dig som har en båt som inte kappseglas aktiv att ge plats för aktiva kappseglare!

– Dags för Dig som tröttnat på att tjata på en hel besättning om 4 – 5 man, att vara med och träna och bli samtrimmade. Två man – nära till regelbunden träning, ett härligt seglargäng med stor trivselfaktor och kappsegling på högsta nivå.

– Dags för Dig att bli aktiv inom Starbåtsklassen

Du är välkommen!

Starbåtsklassen är internationellt indelad i sammanlagt 21 distrikt, där 10:e distriktet utgörs av Sverige, Finland, Polen, Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen. I samtliga länder utom Polen och Baltstaterna bedriver man idag regelbunden seglingsaktivitet i starbåtsklassen. Från år 2001 ingår också området kring St. Petersburg, Ryssland i distriktet, där man har en flottilj. Varje distrikt omfattar förutom ett eller flera länder sedan ett antal flottiljer/starbåtsklubbar, vilka utgör den lokala organisationsformen för starbåten i alla länder där klassen finns representerad.

10:e distriktet omfattar år 2002 totalt 12 starbåtsflottiljer, varav Norge, Finland och Ryssland har en vardera medan övriga 9 finns i Sverige. Distriktet har även medlemmar på Island där det idag finns två seglande starbåtsbesättningar.

Inom varje distrikt seglas årligen ett distriktsmästerskap, vilket också utgör direktkvalificering till samma års världsmästerskap. Arrangemanget av mästerskapsseglingarna växlar årligen mellan de nordiska länderna.

För varje distrikt finns en distriktssekreterare som dels svarar för organiseringen av flottiljerna liksom samordningen av tävlingsverksamheten samt arrangemanget av distriktets mästerskap.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes